Regulamin dofinansowania wyjazdów na międzynarodowe konkursy i warsztaty.

Regulamin dofinansowani uczniów i studentów (do 26. roku życia) na międzynarodowe konkursy i warsztaty harfowe.

  1. Dofinansowanie obejmuje jedynie członków PTH, w przypadku uczniów poniżej 13. roku życia uwzględniamy członkostwo rodziców. Warunkiem dofinansowania jest minimalny roczny staż oraz regulowanie na bieżąco składek na rzecz Polskiego Towarzystwa Harfowego.
  2.  Każde dofinansowanie rozpatrywane będzie w oparciu o pisemne podanie uwzględniające całość kosztów związanych z wyjazdem na kurs lub konkurs, uzasadnienie zawierające informacje dotyczące osiągnięć ucznia w grze na instrumencie. Podanie musi wpłynąć do PTH (pocztą lub mailem) na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem. 
  3.  Każde dofinansowanie wypłacane jest w oparciu o dokumenty potwierdzające poniesione koszty w ciągu miesiąca po powrocie uczestnika z kursu lub konkursu. 
  4. Regulamin nie dotyczy kosztów poniesionych przez rodzica. 
  5. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu ucznia/studenta podejmuje Zarząd PTH w zależności od ilości złożonych podań oraz stanu środków finansowych PTH.