Archiwa kategorii: Aktualności

” Miniatura na Harfę Celtycką”

VII Ogólnopolski Konkurs

” Miniatura na Harfę Celtycką”, 

Łódź, 27-28 października 2023

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką

oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji

z innymi harfistami z całej Polski.

3. Przesłuchania odbędą się w terminie 27-28 października 2023 w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.

5. Uczestnicy wykonają program solo.

6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

Kategoria I

– uczestnicy urodzeni w roku 2014

i młodsi.

Kategoria II

– uczestnicy urodzeni w latach 2011- 2013.

7. Repertuar konkursu:

Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jeden dowolnie wybrany utwór/ część utworu obowiązkowego 

1). Zuzanna Niedzielak – „Taneczne perypetie pająka Eustachego”, 

2). Aldona Poczwardowska- „Psie plotki”,

3). Witold Janiak – „Ballada jaskiniowa”

Czas trwania programu – do 12 minut.

Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jeden dowolnie wybrany utwór/część utworu obowiązkowego

1). Zuzanna Niedzielak – „Taneczne perypetie pająka Eustachego”, 

2). Aldona Poczwardowska- „Psie plotki”,

3). Witold Janiak – „Ballada jaskiniowa”

Czas trwania programu – do 15 minut.

W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

8. Jury zostanie powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Jury ocenia prezentacje uczestników w skali 1 – 25 punktów, biorąc pod uwagę: zgodność wykonania z tekstem, precyzję techniczną, walory brzmieniowe, interpretację i stylowość gry oraz ogólne wrażenie artystyczne.

11. Uczniowie oraz krewni osób wchodzących w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Dla laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

12. Laureaci Konkursów będący uczniami polskich szkół muzycznych otrzymują z zajęć edukacyjnych „instrument główny – harfa” najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.

13. Laureaci Konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

14. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między organizatorem, współorganizatorem a kandydatem w sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem.

15. Zgłoszenia uczestników należy przysyłać do dn. 30 września 2023 na formularzu dostępnym na stronie www.muzyczna-sosnowa.pl

16. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworów, oprócz utworu obowiązkowego.

17. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań konkursowych oraz stworzenia i publikacji fotorelacji z Konkursu.

                                ***

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 42-684-63-84, email: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://bip.e-cea.pl/0811/struktura-organizacyjna/pracownicy

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa, w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

Lista Laureatów IV Ogólnopolskiego Konknursu Harfowego im. Karola Grolla

GRUPA I

I miejsce – Idalia Gruszczyńska

Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

II miejsce – Theodor Schock

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

III miejsce – Barbara Błoch

Nauczyciel – Natalia Dymarska

Zespół Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

Wyróżnienie – Antonina Albrycht

Nauczyciel – Małgorzata Sikora

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Wyróżnienie – Ewa Gizelska

Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Wyróżnienie – Małgorzata Werner

Nauczyciel – Agnieszka Kaczmarek-Bialic

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach

GRUPA II

I miejsce – Urszula Smoła

Nauczyciel – Agnieszka Grela-Fedkowicz

Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

II miejsce – Liliana Raczek                                                                                                                                     

 Nauczyciel – Justyna Hebda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

III miejsce ex aequo – Barbara Ciesielska

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

III miejsce ex aequo – Mia Rawicka

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Rita Iwaniuk

Nauczyciel – Agnieszka Bemowska                                                                                                                            

 Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Wyróżnienie – Hanna Matuszyńska

Nauczyciel – Magdalena Czopka                                                                                                                                    

OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

GRUPA III

 I miejsce ex aequo – Helena Kamińska

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

I miejsce ex aequo – Mila Rozmysłowicz

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

II miejsce – Aleksandra Beme

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

III miejsce – Amelia Grzywińska

Nauczyciel – Natalia Dymarska

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Wyróżnienie – Łucja Iwańczak

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. M. Zduniak we Wrocławiu

Wyróżnienie – Zofia Młodawska

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Wyróżnienie – Natalia Stanisławska

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Wyróżnienie – Oliwia Wójtowicz

Nauczyciel – Justyna Hebda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

Nagroda PTH za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora – Mila Rozmysłowicz

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

GRUPA IV

I miejsce – Antonina Wieczorek

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

II miejsce – Maja Nowak

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

III miejsce – Liwia Kluczniak

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Wyróżnienie – Agata Kunach

Nauczyciel – Urszula Nowakowska-Żwirdowska                                                                                                          Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Maria Matuszyńska

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Wyróżnienie – Zofia Mossakowska

Nauczyciel – Urszula Nowakowska-Żwirdowska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Witold Pojawa

Nauczyciel – Agata Fandri

ZPSM nr 1 – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. J. Elsnera w Warszawie

Wyróżnienie – Anna Spóz-Parol

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Wyróżnienie – Hanna Sprawka

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Wyróżnienie – Laura Szewczyk

Nauczyciel – Marta Sandurska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Nagroda PTH za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora – Antonina Wieczorek

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Nagroda specjalna prof. Joanny Kozielskiej dla wyróżniającej się osobowości artystycznej – Liwia Kluczniak

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Grupa V                                                                                                                                                                                  

I miejsce – Kalina Nowaczek                                                                                                                                    

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Nagroda specjalna Stowarzyszenia Harfa Dzieciom w postaci sesji nagraniowej – Kalina Nowaczek

Nauczyciel Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Ważne informacje o seminarium

Chętnych do uczestnictwa w Międzynarodowym seminarium „Sceny i kulisy wielkich konkursów harfowych – warsztaty  edukacyjne i debaty” w  Katowicach informujemy, że nie posiadamy już wolnych miejsc jeśli chodzi o zakwaterowanie i wyżywienie. Udział w seminarium jest bezpłatny, lecz wymaga uprzedniego zgłoszenia. 

Melomanów informujemy, że bezpłatne wejściówki na koncerty towarzyszące seminarium, tj.  piątkowy recital harfowy Lenki Petrović (Serbia) w Akademii Muzycznej w Katowicach (godz. 19.00) oraz sobotni koncert Chantal Mathieu i Śląskiego Trio Harfowego (godz. 19.30) są dostępne w Informacji w holu głównym Akademii oraz kasach NOSPR.   

Formularz zgłoszenia na  seminarium -> do pobrania poniżej

Przesłuchanie do Orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało ogłoszone przesłuchanie do Orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku na stanowisko – harfa – I głos.

Odbędzie się ono we wtorek 15 listopada 2022r.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://operabaltycka.nowybip.pl/oferty-pracy/ogloszenie-przesluchanie-do-zespolu-orkiestry-na-stanowisko-artysta-muzyk-orkiestrowy-harfa-i-glos/#ogloszenie-przesluchanie-do-zespolu-orkiestry-na-stanowisko-artysta-muzyk-orkiestrowy-harfa-i-glos

Hotele / Hotels / MKDzH 2022

PTH proponuje uczestnikom i gościom 9 Międzynarodowego Konkursu Duetów z  Harfą w Cieszynie dwa hotele zlokalizowane blisko Wzgórza Zamkowego: Gambit lub Gościniec Sportowy. Po 31 marca 2022 PTH nie  pośredniczy w rezerwacji.  Prosimy dokonywać rezerwacji indywidualnie.  Nie możemy też zapewnić uzyskania niższej ceny, jaka obowiązuje przy rezerwacjach zbiorowych. Warto jednak  negocjować ! Cieszyn to gościnne miasto. Od dawna  jest tu znane hasło  Cieszyn cieszy  

GAMBIT hotel, Cieszyn ul. Bucewicza,  tel. 606 915 640

Gościniec sportowy, Cieszyn al. Łyska tel. 33 852 53 48

Do zobaczenia !