Przesłuchania CEA

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli klas harfy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Przesłuchań Regionalnych i Makroregionalnych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Wypełniony dokument prosimy wysłać na maila: annapiechura@hotmail.com

ankieta