Wielkanoc

Drodzy Państwo,

Z przyczyn od nas niezależnych Biuletyn nr 51 dojdzie do Waszych rąk z opóźnieniem. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji spotkamy się z Waszym pełnym zrozumieniem.

Dziękuję i dużo zdrowia życzę,

Ewa Jaślar

******************************************************************************************

SPOKOJNYCH, RODZINNYCH I SŁOŃCEM MALOWANYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

ŻYCZY

ZARZĄD PTH