Praca !

Praca dla nauczyciela gry na harfie na rok szkolny 2021/ 2022 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie w wymiarze godzin 17 {2/3} kontakt: 81532692 oraz w Szkole Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Lublinie w wymiarze godzin 8
kontakt: 500 384 428