Gratulacje!

Dnia 22. lutego 2018 r. Zuzanna Elster odebrała z rąk JM Rektora UMFC Dyplom Doktora Habilitowanego Sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Serdecznie gratulujemy!