Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewa Jaślar-Walicka

10 Międzynarodowy Konkurs Duetów z Harfą

W związku z tym, iż Centrum Edukacji Artystycznej obejmuje swoją działalnością tylko uczniów I i II stopnia, byliśmy zmuszeni zmienić nieco harmonogram konkursu, jak również prosić studentów o wpisowe.

Zapraszamy serdecznie.

Do zobaczenia w Cieszynie! 

Zarząd PTH

” Miniatura na Harfę Celtycką”

VII Ogólnopolski Konkurs

” Miniatura na Harfę Celtycką”, 

Łódź, 27-28 października 2023

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką

oraz umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji swych umiejętności oraz ich konfrontacji

z innymi harfistami z całej Polski.

3. Przesłuchania odbędą się w terminie 27-28 października 2023 w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.

5. Uczestnicy wykonają program solo.

6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

Kategoria I

– uczestnicy urodzeni w roku 2014

i młodsi.

Kategoria II

– uczestnicy urodzeni w latach 2011- 2013.

7. Repertuar konkursu:

Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jeden dowolnie wybrany utwór/ część utworu obowiązkowego 

1). Zuzanna Niedzielak – „Taneczne perypetie pająka Eustachego”, 

2). Aldona Poczwardowska- „Psie plotki”,

3). Witold Janiak – „Ballada jaskiniowa”

Czas trwania programu – do 12 minut.

Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury o skontrastowanym charakterze oraz jeden dowolnie wybrany utwór/część utworu obowiązkowego

1). Zuzanna Niedzielak – „Taneczne perypetie pająka Eustachego”, 

2). Aldona Poczwardowska- „Psie plotki”,

3). Witold Janiak – „Ballada jaskiniowa”

Czas trwania programu – do 15 minut.

W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

8. Jury zostanie powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

10. Jury ocenia prezentacje uczestników w skali 1 – 25 punktów, biorąc pod uwagę: zgodność wykonania z tekstem, precyzję techniczną, walory brzmieniowe, interpretację i stylowość gry oraz ogólne wrażenie artystyczne.

11. Uczniowie oraz krewni osób wchodzących w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Dla laureatów Konkursu w każdej grupie wiekowej przewiduje się dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

12. Laureaci Konkursów będący uczniami polskich szkół muzycznych otrzymują z zajęć edukacyjnych „instrument główny – harfa” najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną i są zwolnieni z egzaminu promocyjnego lub końcowego.

13. Laureaci Konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

14. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy między organizatorem, współorganizatorem a kandydatem w sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem.

15. Zgłoszenia uczestników należy przysyłać do dn. 30 września 2023 na formularzu dostępnym na stronie www.muzyczna-sosnowa.pl

16. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworów, oprócz utworu obowiązkowego.

17. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań konkursowych oraz stworzenia i publikacji fotorelacji z Konkursu.

                                ***

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

a) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 42-684-63-84, email: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://bip.e-cea.pl/0811/struktura-organizacyjna/pracownicy

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa, w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

Lista Laureatów IV Ogólnopolskiego Konknursu Harfowego im. Karola Grolla

GRUPA I

I miejsce – Idalia Gruszczyńska

Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

II miejsce – Theodor Schock

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

III miejsce – Barbara Błoch

Nauczyciel – Natalia Dymarska

Zespół Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie

Wyróżnienie – Antonina Albrycht

Nauczyciel – Małgorzata Sikora

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Wyróżnienie – Ewa Gizelska

Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Wyróżnienie – Małgorzata Werner

Nauczyciel – Agnieszka Kaczmarek-Bialic

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach

GRUPA II

I miejsce – Urszula Smoła

Nauczyciel – Agnieszka Grela-Fedkowicz

Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

II miejsce – Liliana Raczek                                                                                                                                     

 Nauczyciel – Justyna Hebda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

III miejsce ex aequo – Barbara Ciesielska

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

III miejsce ex aequo – Mia Rawicka

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Rita Iwaniuk

Nauczyciel – Agnieszka Bemowska                                                                                                                            

 Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Wyróżnienie – Hanna Matuszyńska

Nauczyciel – Magdalena Czopka                                                                                                                                    

OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

GRUPA III

 I miejsce ex aequo – Helena Kamińska

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

I miejsce ex aequo – Mila Rozmysłowicz

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

II miejsce – Aleksandra Beme

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

III miejsce – Amelia Grzywińska

Nauczyciel – Natalia Dymarska

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi

Wyróżnienie – Łucja Iwańczak

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. M. Zduniak we Wrocławiu

Wyróżnienie – Zofia Młodawska

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

Wyróżnienie – Natalia Stanisławska

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu

Wyróżnienie – Oliwia Wójtowicz

Nauczyciel – Justyna Hebda

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

Nagroda PTH za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora – Mila Rozmysłowicz

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

GRUPA IV

I miejsce – Antonina Wieczorek

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

II miejsce – Maja Nowak

Nauczyciel – Małgorzata Szołtysek

Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

III miejsce – Liwia Kluczniak

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Wyróżnienie – Agata Kunach

Nauczyciel – Urszula Nowakowska-Żwirdowska                                                                                                          Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Maria Matuszyńska

Nauczyciel – Magdalena Czopka

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Wyróżnienie – Zofia Mossakowska

Nauczyciel – Urszula Nowakowska-Żwirdowska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Wyróżnienie – Witold Pojawa

Nauczyciel – Agata Fandri

ZPSM nr 1 – Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. J. Elsnera w Warszawie

Wyróżnienie – Anna Spóz-Parol

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Wyróżnienie – Hanna Sprawka

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Wyróżnienie – Laura Szewczyk

Nauczyciel – Marta Sandurska

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Nagroda PTH za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora – Antonina Wieczorek

Nauczyciel – dr Aneta Salwińska

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

Nagroda specjalna prof. Joanny Kozielskiej dla wyróżniającej się osobowości artystycznej – Liwia Kluczniak

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Grupa V                                                                                                                                                                                  

I miejsce – Kalina Nowaczek                                                                                                                                    

Nauczyciel – Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Nagroda specjalna Stowarzyszenia Harfa Dzieciom w postaci sesji nagraniowej – Kalina Nowaczek

Nauczyciel Anna Piechura-Gabryś

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie

Sprostowanie do artykułu „Komplementy dla Polaków” z Biuletynu Polskiego Towarzystwa Harfowego Kwiecień 2023


Uprzejmie informujemy, że w artykule o nagrodzonych Polakachna IV Międzynarodowym Konkursie im. Prof. Karela Patrasa w Pradze, nie została wymieniona Laura Jurčová, która otrzymała 2 nagrodę w 7 kategorii.  Laura jest studentką Pani dr Anny Sikorzak-Olek w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Bardzo przepraszamy za ten błąd oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Autorzy artykułu

Julia Król i Wojciech Trefon