Miesięczne archiwum: marzec 2024

Announcement nr 1 of the Board of directors of the Polish Harp Society

Komunikat konkursowy nr 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Harfowego informuje, że w obecności notariusza Małgorzaty Wąsowicz w dniu 27 maca 2024 r. w Cieszynie wylosowano literkę A, która wyznacza odrębnie dla każdej kategorii konkursowej kolejność występów duetów. Wylosowana litera odnosi się do nazwiska harfisty występującego w zgłoszonym duecie.

Zgodnie z punktem 7 Regulaminu konkursu wkrótce opublikujemy komunikat o kolejności występów w poszczególnych kategoriach.

Announcement nr 1 of the Board of directors of the Polish Harp Society

On March 27th 2024 in the office of public notary Małgorzata Wąsowicz in Cieszyn the letter „A” was drawn which indicates the order of performances in each category. The last name of the harpist is taken under consideration.

The detailed listing of order of performances will be posted shortly.