Miesięczne archiwum: luty 2021

REGULAMIN FESTIWALU DUETÓW – 2021

Internetowy Festiwal Duetów z Harfą 2021
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Harfowe.
2. Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do kameralistyki oraz stworzenie duetom z udziałem harfy możliwości prezentacji i porównania osiągnięć.
3. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie za pośrednictwem serwisu YouTube.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego oraz studentów. Wiek uczestników nie może przekraczać 26 lat. W konkursie mogą wziąć udział duety o dowolnym składzie z udziałem harfy.
5. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria A – urodzeni w roku 2010 i młodsi – czas występu 6 – 10 minut Kategoria B – urodzeni w latach 2006-2009 – czas występu 8 – 12 minut Kategoria C – urodzeni w latach 2002-2005 – czas występu 12 – 17 minut Kategoria D – urodzeni w latach 1995-2001 – czas występu 15 – 20 minut 6. Wymagania programowe konkursu:
– program dla kategorii A jest dowolny,
– program dla kategorii B i C powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok a przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny,
– program dla kategorii D powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, w tym utwór z muzyki współczesnej XX/XXI wieku, dozwolona jest jedna transkrypcja.
7. Występy uczestników oceniać będzie Jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Tytuł laureata przysługuje zwycięzcom (duetom) trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.
8. Nagrody w konkursie:
Nagroda specjalna Jury: Występ i wywiad w programie kulturalnym TVP Katowice, 1. miejsce – profesjonalna sesja zdjęciowa,
2 miejsce – bon do EMPiKu w wysokości 300 PLN dla zespołu,
3 miejsce – bon do EMPiKu w wysokości 200 PLN dla zespołu.
Laureaci wyróżnieni przez Jury wystąpią w koncercie „Scena młodych” w Sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniu 10 maja 2021 roku. Wyboru repertuaru uczestników koncertu laureatów dokonuje Jury.
9. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2021r. na adres: festiwalduetow2021@gmail.com. Wszystkie formularze zgłoszeń uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.harfa.pl.

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przesłać dobrej jakości skany partytur wykonywanych utworów na adres: festiwalduetow2021@gmail.com do dnia 18.04.2021.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania audiowizualnego nagrania programu konkursowego i opublikowania go w serwisie internetowym YouTube. Link do nagrania w serwisie YouTube należy przesłać mailem na adres mailowy festiwalduetow2021@gmail.com do dnia 18.04.2021.
12. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W tytule nagrania należy podać nazwę: Internetowy Festiwal Duetów z Harfą, imiona i nazwiska uczestników oraz kategorię. W opisie filmu należy umieścić informacje dotyczące nagranego repertuaru uwzględniając kompozytora, autora transkrypcji czy aranżacji, tytuł utworu, opus, numery, nazwy części, nazwisko pedagoga, szkołę, klasę i ilość lat nauki na harfie. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania. Dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia 15.05.2021.
13. Nagranie audio-wideo powinno być dobrej jakości i przedstawiać całe sylwetki osób wykonujących program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tj. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć, czy montażu w trakcie wykonania repertuaru konkursowego.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 30.04.2021 na stronie www.harfa.pl. Dyplomy będą przesłane Uczestnikom pocztą elektroniczną.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zarządu Polskiego Towarzystwa Harfowego na stronie www.harfa.pl lub pisząc na adres: ewa.jaslar@gmail.com
16. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Harfowe z siedzibę w Cieszynie Rynek 12 (administratora danych) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz koncertu, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Stosowne oświadczenia uczestników konkursu a dotyczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zawarte są w formularzu uczestnictwa publikowanym w witrynie www.harfa.pl
17. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska laureatów, ich wizerunku, a także wizerunku utrwalonego w czasie przebiegu konkursu w postaci fotografii lub filmu, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
18. Polskie Towarzystwo Harfowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po uzyskaniu stosownych akceptacji.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
20. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Harfowego.

Internetowy Festiwal Duetów z Harfą 2021 Jury

Przewodnicząca Jury:

prof. Helga Storck – harfa; Monachium

Członkowie Jury:

prof. Elżbieta Szmyt – harfa; Bloomington, Indiana, USA

dr hab. Piotr Pyc – obój; NOSPR Katowice

mgr Filip Jaślar – skrzypce; Grupa MoCarta

Sekretarz Jury:
mgr Amelia Tokarska

KONKURS NA NAJBARDZIEJ AKTYWNEGO MUZYKA W SIECI – 2021

Polskie Towarzystwo Harfowe postanowiło nagrodzić najbardziej aktywnego w internecie młodego harfist(k)ę w czasie roku szkolnego 2020/2021. Zgłoszenie, może dokonać nauczyciel instrumentu, przesyłając do 30 maja na maila ewa.jaslar@gmail.com informacje na temat działalności ucznia w sieci, uczestnictwa w koncertach online i konkursach internetowych. Jeśli jest to możliwe prosimy, także o dołączenie linków do wydarzeń. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Lista laureatów zostanie ogłoszona do końca czerwca br. na stronie internetowej harfa.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest członkostwo w PTH ucznia lub rodzica.  

ZMIANA TERMINU MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU DUETÓW Z HARFĄ

Komunikat z dnia 10 lutego 2021 r. o przełożeniu terminu 9. Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą w Cieszynie na kwiecień 2022
Trwający okres stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności edukacyjnej szkół oraz działalności kulturalnej powoduje odwołanie wielu konkursów szkolnictwa artystycznego ujętych w kalendarzu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów CEA w roku szkolnym 2020/2021.
Polskie Towarzystwo Harfowe uzyskało wstępną opinię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o możliwości przełożenia 9 Międzynarodowego Konkursu Duetów z Harfą w Cieszynie o równy rok. Konsultujemy z jurorami nowy termin konkursu w pobliżu dat 8-10 kwietnia 2022 r.
Aby jednak nie zawieść tej skromniejszej liczby duetów przygotowującej się do konkursu, Polskie Towarzystwo Harfowe zamierza w pierwotnym terminie konkursu a więc w kwietniu 2021 roku zorganizować Internetowy Festiwal Duetów z Harfą.
Wkrótce powiadomimy Państwa o założeniach organizacyjnych i formie nadsyłanych prezentacji duetów oraz o składzie jury Festiwalu.
Prezes Zarządu PTH Ewa Jaślar-Walicka

THE LYON & HEALY AWARDS

LYON & HEALY HARPS ANNOUNCES

THE LYON & HEALY AWARDS

 CHICAGOFebruary 3, 2021 – Lyon & Healy Harps is pleased to announce the 2022 Lyon & Healy Awards on March 9-12, 2022, at Lyon & Healy Hall in Chicago. National and international competitors will compete to become one of three Award winners.  Each prize includes $2,000 cash and a $500 Lyon & Healy gift certificate.

Each competitor will perform Franz Liszt’s Un Sospiro and their choice of either Manuel de Falla’s Spanish Dance No. 1 La Vida Breve or Carlos Salzedo’s Jeux d’eau.   The winners and participants will be recognized on Saturday evening at the Winner’s Announcement and Reception.  All days of competition and the Winnner’s Announcement and Reception are open to the public and will be held at Lyon & Healy Hall, 168 N. Ogden Ave, Chicago, IL 60607.

 About Lyon & Healy Harps

Founded in 1864 in Chicago, Lyon & Healy Harps built its first pedal harp in 1889 and has become recognized around the world in concert halls, music schools and private homes as the professional choice. Lyon & Healy Harps continues to strike the balance of

harpmaking between old-world craftsmanship and the use of the latest technology.  The unparalleled Lyon & Healy sound is marked by its resonance, its clarity, its carrying ability and most importantly, its consistency.  For more information, please visit www.lyonhealy.com.