Walne Zebranie

Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Harfowego, które odbędzie się 8 kwietnia, o godz. 13.30
w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.
Zarząd PTH