Konkurs na najbardziej aktywnego muzyka w sieci

Polskie Towarzystwo Harfowe postanowiło nagrodzić najbardziej aktywnego w internecie młodego harfist(k)ę w okresie od 15.03 do 31.08 br. Zgłoszenie, może dokonać nauczyciel instrumentu, przesyłając do dnia 15 listopada na maila ewa.jaslar@gmail.com informacje na temat działalności ucznia w sieci, uczestnictwa w koncertach online i konkursach internetowych. Jeśli jest to możliwe prosimy, także o dołączenie linków do wydarzeń. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Lista laureatów zostanie ogłoszona 1 grudnia br. na stronie internetowej harfa.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest członkostwo w PTH ucznia lub rodzica.