Konkurs „Miniatura na Harfę Celtycką”

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej
2. Celem konkursu jest popularyzacja muzyki na harfę celtycką
oraz umożliwienie młodym wykonawcom konfrontacji swych umiejętności
z innymi harfistami z całej Polski.
3. Przesłuchania odbędą się w terminie 27-28 października 2017,
w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas harfy szkół muzycznych I stopnia.
5. Uczestnicy wykonają program solo.

6. Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – uczestnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi.
  • Kategoria II – uczestnicy urodzeni w latach 2005-2007

7. Repertuar konkursu:

  • Kategoria I – dwie dowolnie wybrane miniatury oraz utwór obowiązkowy. Czas trwania programu – do 10 minut.
  • Kategoria II – dwie dowolnie wybrane miniatury oraz utwór obowiązkowy ( dowolna część utworu Kamila Cieślika „Przygody Mrówkojada” lub „Posiłek żarłocznego nutojada” Zuzanny Niedzielak.
    Czas trwania programu – do 12 minut.

W obu grupach dopuszcza się wykonanie jednej transkrypcji.

8. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. Jury ustala zasady punktacji i przyznawania nagród i dyplomów. W każdej grupie zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia.
9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Zgłoszenia uczestników, potwierdzone pieczęcią Szkoły zgłaszającej uczestnika, należy przysyłać do dn. 29 września 2017 na formularzu dostępnym na stronie www.muzyczna-sosnowa.pl

11. Do zgłoszenia należy dołączyć 3 kopie wykonywanych utworow, oprócz utworu obowiązkowego.

12. Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej rejestracji i wydania materiałów z przesłuchań i koncertów.