Jury MKDzH 2021

Jury President: 

Geneviève Létang (harp): professor at the Paris CNSMD – Superior National Conservatory of Music and Dance since 1995, Geneviève Létang specifically teaches contemporary music and orchestral repertoire. Geneviève Létang is also an orchestral musician performing with the Lausanne Chamber Orchestra, the Orchestre Philharmonique of Radio France and the Orchestre National of Bordeaux-Aquitaine, among others. She has played with renowned conductors such as Armin Jordan, Chung Myung-Whun, Peter Eötvös, Emmanuel Krivine, Alain Lombard and Pierre Boulez. Strongly committed to contemporary music, she participated in the creation of works by Heinz Holliger, Frédéric Durieux, Philippe Leroux, Mario Stroppa, Gilbert Amy, Peter Eötvös, Brian Ferneyhough and Raphael Cendo. She joined the ensemble Linea conducted by Jean-Philippe Wurtz in 2007.

Przewodnicząca Jury:

Geneviève Létang (harfa): od 1995 roku profesor w Konserwatorium Paryskim, gdzie specjalizuje się w nauczaniu muzyki współczesnej, z którą jest szczególnie związana. Brała udział w powstawaniu utworów napisanych przez światowej sławy kompozytorów, wśród których wymienić można Heinza Holliger’a, Frédérica Durieux, Phillipe’a Leroux, Mario Stroppy, Gilberta Amy, Petera Eötvösa, Briana Ferneyhough’a i Raphaela Cendo. Drugą specjalizacją Geneviève, którą również przekazuje swoim uczniom, jest repertuar orkiestrowy. Létang jest uznanym muzykiem orkiestrowym, niejednokrotnie zapraszanym do współpracy przez Orkiestrę Kameralną Lozanny, Orkiestrę Radia Francuskiego i Orkiestrę Narodową Bordeaux-Aquitaine. Może szczycić się grą pod batutą takich dyrygentów jak: Armin Jordan, Chung Myung-Whun, Peter Eötvös, Emmanuel Krivine, Alain Lombard i Pierre Boulez. Od 2007 roku jest częścią zespołu Linea, dyrygowanym przez Jean-Phillippe’a Wurtza.

Członkowie Jury:

Eleanor Turner (harp): a harpist and composer whose passionate performances have brought her worldwide acclaim. Eleanor creates unique shows for herself and her ensemble, performing at world class venues around the world. She is also a member of contemporary folk band Ranagri. Eleanor’s musical career began at the age of 15, when she performed a concerto with the Academy of St. Martin in the Fields. She studied with Daphne Boden at the Royal College of Music Junior Department, then later with Alison Nicholls. She is a laureate of several international competitions. Eleanor’s work is inspired by the American jazz harpist, composer and conductor Deborah Henson-Conant, with whom she performed around the world. 

Members of the Jury: 

Eleanor Turner (harfa): harfistka i kompozytorka. Pełne pasji występy przyniosły jej  uznanie na całym świecie. Wraz ze swoim zespołem tworzy na scenie niepowtarzalne spektakle, występując w światowej klasy salach koncertowych. Jest również członkinią współczesnej grupy folkowej Ranagri. Karierę muzyczną Eleanor rozpoczęła w wieku 15 lat, kiedy wykonała koncert solowy z orkiestrą Academy of St. Martin in the Fields. Studiowała u Daphne Boden w Royal College of Music Junior Department, a następnie u Alison Nicholls. Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów. Inspiracją dla twórczości Eleanor jest amerykańska harfistka jazzowa, kompozytorka i dyrygentka Deborah Henson-Conant, z którą występowała na całym świecie. 

Piotr Moss (composer): born in 1949 in Bydgoszcz. After completing his composition studies with Piotr Perkowski at the Warsaw Academy of Music, where he also worked under the direction of Grażyna Bacewicz and Krzysztof Penderecki, he went to France, where he honed his craft in composition under Nadia Boulanger. In 1981 he settled in Paris, taking French citizenship in 1984. His work – for which he has received many prizes in national and international composition competitions – is very rich and diverse. In 2000, Piotr Moss was named Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres by the French Ministry of Culture and in 2007 received an award of the French Academie des Beaux Arts.

Piotr Moss (kompozytor): ukończył studia kompozytorskie w klasie Piotra Perkowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Tam również miał okazję pracować pod okiem takich mistrzów jak Grażyna Bacewicz i Krzysztof Penderecki. Po studiach wyjechał do Francji, gdzie doskonalił swój warsztat u Nadii Boulanger. Jego bogate i niezwykle zróżnicowane kompozycje wielokrotnie doceniano na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach. W 2000 roku francuskie Ministerstwo Kultury uhonorowało Piotra Mossa tytułem Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, a w 2007 otrzymał prestiżową nagrodę francuskiej Academie des Beaux Arts.

Łukasz Błaszczyk (violin): violinist, soloist, chamber musician and teacher. He was educated under the guidance of excellent teachers, including Iwona Wojciechowska, Zakhar Bron, Aleksander Kramarov and Marina Jaszwili. He graduated with distinction from the Music Academy in Łódź and the Music Conservatory in Enschede. The most important moment and breakthrough in his career were the laurels won at the European Radio Union Competition in Ljubljana and at the 11th Henryk Wieniawski International Violin Competition in Poznań (1996). For his rich and varied artistic activity he was recognised with the Award of the Polish Academy of Sciences, the Silver Cross of Merit and the Award of the Mayor of the City of Łódź, among others. In 2005-2014 he was concertmaster of the National Opera in Warsaw. He is currently a professor at the Academy of Music in Łódź, where he is the head of the Department of String Instruments.

Łukasz Błaszczyk (skrzypce): skrzypek, solista, kameralista i pedagog. Kształcił się pod kierunkiem znakomitych nauczycieli, m.in. Iwony Wojciechowskiej, Zakhara Brona, Aleksandra Kramarova i Mariny Jaszwili. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi i Konserwatorium Muzyczne w Enschede. Najważniejszym momentem i przełomem w jego karierze były laury zdobyte na Konkursie Europejskiej Unii Radiowej w Lubljanie i na XI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (1996). Za bogatą działalność artystyczną został uhonorowany m.in. Nagrodą Polskiej Akademii Nauk, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. W latach 2005-2014 był koncertmistrzem Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Obecnie jest profesorem w łódzkiej Akademii Muzycznej, gdzie kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych.

Michał Knot (saxophone): one of the most active saxophonists of the young generation. He has given over three hundred recitals and concerts in such world-renowned venues as Carnegie Hall, Berlin Konzerthaus, Musikverein Wien to name a few. His saxophone studies took place under the guidance of Lars Mlekusch, Enzo Filippetti, Andrzej Rzymkowski, Tomasz Gmyrek and Jerzy Sendecki. He holds degrees from Musik und Kunst Privatuniversität Wien, Conservatorio Santa Cecilia di Roma and Akademia Muzyczna Kraków. As a member of Duo Aliada, Michał Knot won the Grand Prix at the 12th Fidelio Wettbewerb. Michał Knot has released two albums to date: „At the movies” released by the Austrian label Paladino and „New colours of the past” with German ARS Produktion.

Michał Knot (saksofon): jeden z najbardziej aktywnych saksofonistów młodego pokolenia. Ma na swoim koncie ponad trzysta recitali i koncertów w tak znanych na całym świecie obiektach jak Carnegie Hall, Berlin Konzerthaus, Musikverein Wien. Studiował pod kierunkiem Larsa Mlekuscha, Enzo Filippettiego, Andrzeja Rzymkowskiego, Tomasza Gmyrka i Jerzego Sendeckiego. Ukończył Musik und Kunst Privatuniversität Wien, Conservatorio Santa Cecilia di Roma i Akademię Muzyczną w Krakowie. Jako członek duetu Aliada, zdobył Grand Prix na XII Fidelio Wettbewerb. Michał Knot nagrał dotychczas dwa albumy: „At the movies” wydany przez austriacką wytwórnię Paladino oraz „New colours of the past” z niemieckim ARS Produktion.