Gratulujemy laureatom i ich nauczycielom!

WYNIKI II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HARFOWEGO IM. KAROLA GROLLA 24-26 VI 2019
Laureaci i wyróżnieni w grupie I
I nagroda ex aequo
po 800 zł i nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Harfa Dzieciom
Zofia Młodawska kl. I
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu Nauczyciel – Magdalena Czopka
Anna Spóz-Parol kl. III
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie Nauczyciel – Anna Sikorzak-Olek
II nagroda
500 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
Amelia Grzywińska kl. I
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak
III nagroda
300 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Firmę Horngaher
Zofia Szkudlarczyk kl. II
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego Nauczyciel – Róża Sękowska
Wyróżnienia
po 200 zł i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Firmę MyHarp
Sonia Ługowska kl. II
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi Nauczyciel – Aneta Salwińska
Oliwia Wójtowicz kl. I
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Nauczyciel – Agnieszka Miedzwiecka
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika ufundowana przez Stowarzyszenie
Harfa Dzieciom
Oliwia Wójtowicz kl. I
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Nauczyciel – Agnieszka Miedzwiecka
Nagroda rzeczowa Pani Urszuli Nowakowskiej-Żwirdowskiej dla wyróżniającego się Debiutanta
Hanna Gorgol kl. I
Szkoła Muzyczna I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie Nauczyciel – Agnieszka Miedzwiecka

Laureaci i wyróżnieni w grupie II
I nagroda
1000 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Stowarzyszenie Harfa Dzieciom
Ligia Nowak kl. VI
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu Nauczyciel – Magdalena Just
II nagroda
600 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
Magda Niedźwiecka kl. IV
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak
III nagroda
300 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Firmę Horngaher
Antonina Wieczorek kl. IV
Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi Nauczyciel – Aneta Salwińska
Wyróżnienie
200 zł i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Firmę MyHarp
Oliwia Miazga kl. V
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu Nauczyciel – Paulina Mrozek
Nagroda 300 zł Pani Anny Sikorzak-Olek za najlepsze wykonanie jej utworu
Witold Pojawa kl. IV
Państwowa Szkoła Muzyczna im K. Kurpińskiego w Warszawie Nauczyciel – Anna Sikorzak-Olek
Laureaci i wyróżnieni w grupie III
I nagroda
1000 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Stowarzyszenie Harfa Dzieciom
Kalina Nowaczek kl. VI
Zespół Państwowych Szkól Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie Nauczyciel – Natalia Dymarska
II i III Nagrody nie przyznano
Nagroda 1000 zł Polskiego Towarzystwa Harfowego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego – T. Paciorkiewicz Improwizacja
Natalia Skonieczna kl. III
Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy Nauczyciel – Maria Lewandowska

Laureaci i wyróżnieni w grupie IV
I nagrody nie przyznano
II nagroda
600 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego
Rozalia Dmochowska kl. VI
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza Nauczyciel – Róża Sękowska
III nagroda
300 zł i nagroda rzeczowa ufundowana przez Firmę Horngaher
Aniela Rybak kl. V
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie Państwowa Szkoła Muzyczna im J. Elsnera
Nauczyciel – Zuzanna Federowicz
Wyróżnienie
200 zł i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Firmę MyHarp
Zuzanna Pierzak kl. V
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Nauczyciel – Dorota Szyszkowska-Janiak
Nagroda 300 zł Piotra Mossa za najlepsze wykonanie utworu Valse Sentimental
Laura Jurčova kl. VI
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku – Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
Nauczyciel – Aldona Poczwardowska