Archiwum

Międzynarodowe seminarium

Międzynarodowe seminarium „Sceny i kulisy wielkich konkursów harfowych – warsztaty  edukacyjne i debaty” odbyło się w dniach 23-25 września 2022 r. w Katowicach – Mieście Kreatywnym UNESCO w  Dziedzinie Muzyki. Jego uczestnikami byli harfiści: uczniowie szkół średnich, studenci, młodzi muzycy (absolwenci) oraz pedagodzy szkół muzycznych stopnia średniego i wyższego. W opinii bardzo wielu  uczestników po raz pierwszy w Polsce udało się w jednym miejscu i jednym czasie zgromadzić kilkudziesięciu harfistów uczestniczących przez 3 dni w wykładach wybitnych osobowości muzycznych i pedagogicznych związanych z edukacją harfową w Europie i USA, także w panelach dyskusyjnych, koncertach oraz zwiedzaniu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – jej dwóch „scen” i „kulisów” – by nawiązać do tytułu seminarium. W badaniu ewaluacyjnym na zakończenie seminarium większość uczestników oceniło za niezwykle trafne i bardzo rzadko praktykowane w formach dokształcania zawodowego zestawienie w dyskusjach wypowiedzi profesora – jurora z opinią laureata konkursu o doświadczeniach uczestnictwa w konkursie o światowej renomie. W tych wypowiedziach wielokrotnie potwierdzała się wcześniej postawiona teza, że „grać” i „grać na konkursie” to dwie różne sprawy. Nie tylko słowo mówione wypełniało czas seminarium. W  wykładach było dużo praktycznych wskazówek natury technicznej, a dotyczących harfy czy szkolnej produkcji nagrania audio-video z udziałem harfisty. Ponad ważnymi słowami była najważniejsza – muzyka. Wraz z licznie zgromadzoną katowicką publicznością wysłuchaliśmy dwóch mistrzowskich koncertów Prof. Chantal Mathieu i Lenki Petrović (z  Serbii) oraz Śląskiego Trio Harfowego. Gościliśmy w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, siedzibie NOSPR, a także Muzeum Śląskim. Każda z tych instytucji stwarzała nam przestrzeń do kreatywnego myślenia o niezwykłej roli w życiu człowieka sztuki i dziedzictwa historycznego. Dziennikarze muzyczni TVP Kultura i Polskiego Radia Katowice  udokumentowali to co nie tylko harfiści powinni pamiętać, przygotowując  się do trudnych wieloetapowych konkursów wykonawczych. Mamy nadzieję, że  wiedza udostępniona podczas seminarium wyda wkrótce owoce.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Program seminarium

Piątek  23.09.2022 r.

Aula im. Bolesława Szabelskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach  ul. Zacisze 3

14.00 – Rozpoczęcie seminarium – Prezes Zarządu PTH Ewa Jaślar-Walicka 

14.15 – Warsztat  I  „Konkurs Izrael” – Prof. Chantal  Mathieu 

15.30 – Panel dyskusyjny I –  Prof. Chantal  Mathieu z udziałem Lenki Petrović

16.30 – Warsztat II „ Instrument – na konkursie, w szkole, w domu” – Antoni Gralak

19.00 – Recital  harfowy – LENKA PETROVIĆ

Sobota 24.09.2022 r.

Aula im. Bolesława Szabelskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3

9.30 – Warsztat III „Konkurs USA” – Prof. Elżbieta Szmyt  

10.45 – Panel dyskusyjny II – Prof. Elżbieta Szmyt z udziałem Lenki Petrović

11.45 – Warsztat IV „Nagranie audio-video harfisty do pre-konkursu” – Paweł Kostuj

13.45 – Odjazd spod Akademii (ul. Damrota) autobusem Miasta Kreatywnego do Strefy Kultury Katowic (Pl. W. Kilara)

14.00 – Zwiedzanie NOSPR z przewodnikami (wymagane identyfikatory seminaryjne)

15.30 – Zwiedzanie Muzeum Śląskiego z przewodnikami (wymagane identyfikatory seminaryjne)

17.00 – Sala edukacyjna „I” Muzeum Śląskiego – zebranie członków PTH wraz z debatą 

Dla  niezrzeszonych w PTH  możliwość indywidualnego zwiedzania Muzeum Śląskiego (wymagane identyfikatory)    

19.30 – Koncert w Sali Kameralnej NOSPR – CHANTAL  MATHIEU  i Śląskie Trio Harfowe  

Niedziela 25.09.2022 r.

Aula im. Bolesława Szabelskiego, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3

9.30 – Warsztat V „Wielka scena – psychologiczny portret laureata międzynarodowego konkursu harfowego” – Prof.  Elżbieta Szmyt 

Panel dyskusyjny III prowadzony przez Ewę Jaślar-Walicką   

10.30 – Cz. I – Modelowanie osobowości artystycznej kandydatów do międzynarodowych konkursów muzycznych

12.00 – Cz. II – Kreacja wykonawcza nowej kompozycji zamówionej na konkurs. Odczytanie intencji kompozytora a wyobraźnia i kreatywność wykonawcy. Poszukiwania twórczych interakcji wykonawcy vs. kryteria oceny jury konkursu wykonawczego

Formularz zgłoszenia na  seminarium -> do pobrania poniżej

Centrum Edukacji Artystycznej
Polskie Towarzystwo Harfowe
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM
Sceny i kulisy wielkich konkursów harfowych
– warsztaty edukacyjne i debaty
23 – 25 września 2022r.


Polskie Towarzystwo Harfowe i Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz Szkołą Muzyczną I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie
organizuje w dniach 23-25 września 2022 r. w Katowicach Międzynarodowe Seminarium
„Sceny i kulisy wielkich konkursów harfowych – warsztaty edukacyjne i debaty”, w formule
umożliwiającej doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale także młodych muzyków
i studentów. Komentatorzy światowych konkursów muzycznych sugerują, że kandydatów
przygotowujących się do wieloetapowych i prestiżowych konkursów międzynarodowych
trzeba uczyć poruszania się po konkursowej rzeczywistości już na wczesnym etapie edukacji,
zwracając bardzo uwagę na istotę współzawodniczenia w duchu prawdy o ciężkiej pracy
i talentach danych młodym muzykom.
Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnych metody doskonalenia umiejętności
współzawodniczenia polskich adeptów harfistów w światowych konkursach
, znalezienie
sposobu kształtowania osobowości artystycznej młodych muzyków, aby pokonywali
trudności psychologiczno-mentalne w trakcie wieloetapowego konkursu, a wielomiesięczne
przygotowania finalizowali tytułem laureata.
Znakomici prelegenci, legitymujący się bardzo dużym doświadczeniem artystycznym
i dydaktycznym, w osobach Prof. Chantal Mathieu (Szwajcaria/Francja),
Prof. Elżbiety Szmyt (USA) otworzą przed uczestnikami tajniki sceny i kulisów dwóch
najważniejszych konkursów solowych harfowych (Izrael, USA), udzielą odpowiedzi na wiele
nurtujących pytań: o kryteria oceniania przez jury, założenia treningu w opanowaniu tremy,
o budowanie strategii pewności siebie i autoprezentacji uczestnika konkursu na wielkiej
scenie i w kuluarach konkursów. W dyskusjach panelowych uczestniczyć będą profesorowie
katowickiej Akademii Muzycznej, ale dyskusje te otwarte są dla innych pedagogów
oraz samych młodych muzyków. Wszystkie informacje o szczegółowym programie, zapisach
i sprawach organizacyjnych publikowane są na naszej stronie.
Zaznaczamy, że liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na wiele atrakcji oczekujących
na uczestników seminarium, stąd propozycja szybkiego podjęcia decyzji zgłoszenia
na formularzu publikowanym na naszej stronie.